سردار نجات در نشست هم اندیشی کنگره۱۷۰۰۰ شهید ترور:

مشارکت آمریکا،اسرائیل،عربستان وامارات دراقدام تروریستی علیه ایران

سیاسی

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه گفت: در اکثر جریانهای تروریستی که بر علیه جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد، آمریکا، اسرائیل، عربستان و امارات دست دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین نجات معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران در سلسله نشست های هم اندیشی نخبگان برای برگزاری دومین کنگره بین المللی ۱۷ هزار شهید ترور که صبح امروز در دانشکده پیامبر اعظم (ص) دانشگاه جامع امام حسین برگزار شد اظهار داشت: مشکل منافقین در ابتدای انقلاب اصل قدرت طلبی است و می خواستند که جریان خود را جایگزین جریان انقلاب کنند و با ترور هر نوع قشری قصد رسیدن به هدف خود را داشتند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران با بیان اینکه ترورهای هدایت شده مستقیما با موساد اتصال دارد گفت: فردی که می خواهد ترور انجام بدهد از یک هفته تا یک ماه در حصر است و با کسی تماس ندارد و تا زمانی که ترور انجام نشود با کسی تماس ندارد.

نجات تاکید کرد: ترور دانشمندان هسته ای و انفجار خطوط انرژی ما توسط موساد انجام شده است.

وی تصریح کرد: جریان تکفیری یا جریان شیعه کشی یا تکفیر شیعه که بر اساس اتفاقات امروز در سوریه و عراق رقم خورده است نیز متصل به غربی ها و رژیم صهیونیستی است.

سردار نجات اظهار داشت: در اکثر جریانهای تروریستی که بر علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شده است آمریکا، اسرائیل، عربستان و امارات دست داشته اند.

وی با بیان اینکه ترکیه و عراق نیز در گذشته در ترورهای علیه جمهوری اسلامی ایران نقش داشتند، گفت: پس از سقوط صدام، عراق دیگر دست به اقدام تروریستی علیه ایران نزد و همچنین ترکیه نیز پس از به قدرت رسیدن اردوغان از این رویه خارج شد و اخیرا قطر به کشورهایی که علیه ایران دست به اقدامات تروریستی می زنند اضافه شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه با بیان اینکه انگیزه های مالی، جنسی، فقر، تبعیض و بیکاری در شکل گیری ترورها موثر است، خاطرنشان کرد: قدرت طلبی عامل دیگری است که باعث می شود فرد یا افرادی که با روش های پارلمان‌تاریستی نمی توانند به قدرت برسند به ترور متوصل می شوند.

وی تصریح کرد: خطرناک ترین نوع تروریسم که متکی به مذهب، عقیده، قومیت و ایدئولوژی است را نمی توان به راحتی مهار کرد و در بحث عقیده جریان تکفیر از همه خطرناک تر است.

سردار نجات با بیان اینکه داعش جریان جدیدی در دنیا است خاطرنشان کرد: در دنیا با جریانی روبرو هستیم که پیاده نظام آن را جوانان بین ۱۸ تا ۳۰ سال تشکیل می دهد.

وی گفت: امروزه در اروپا بحث اسلام هراسی تبدیل به یک بحث واقعی شده است و مسجدی در اروپا که توسط مسلمانان احداث شده بود مورد حمله قرار گرفته و تعدادی نیز کشته می شوند، در حال حاضر یک جریان علیه اسلام در حال شکل گیری است.