به منظور شرکت در اجلاسی با موضوع یمن/

امیرعبدالهیان عازم عربستان شد

سیاسی

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه عازم عربستان سعودی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبدالهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه عازم عربستان سعودی شد.

بر اساس این گزارش امیرعبدالهیان به منظور شرکت در اجلاس فوق العاده سازمان همکاری اسلامی در مورد یمن راهی جده شد.

همزمان با برگزاری گفتگوهای ملی یمن در ژنو، نشست مذکور به مدت یک روز و به صورت فوق العاده در جده برگزار می شود.