ساکنان الرمادی خبر دادند:

داعش به تبلیغ با نمایشگرهای تلویزیونی روی آورده است

سیاسی

ساکنین شهر الرمادی می گویند تروریست های داعش صفحات بزرگ تلویزیونی در شهر نصب کرده و مدعی هستند که قسمت های بزرگتری از عراق را به اشغال خود در خواهند آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزتیرز، به گفته شاهدان عینی تروریست ها با انجام تبلیغات گسترده در شهر الرمادی مدعی شده اند مناطق دیگری از عراق را به تصرف در خواهند آورد.

در همین رابطه ساکنان شهر الرمادی مرکز استان الانبار می گویند داعش در این نمایشگرهای بزرگ تلویزیونی، ویدئوهایی را از عملیات نظامی خود در عراق و همچنین اعترافات تلقینی به سربازان دستگیر شده توسط خود را نمایش می دهد.

این در حالی است که شهر الرمادی ماه گذشته تحت کنترل نیروهای داعش در آمد. بر این اساس در برخی از برنامه های پخش شده از این نمایشگرها مردم به رعایت قوانین دولت به اصطلاح اسلامی دعوت می شوند. همچنین تصاویری از آموزش نظامی مردان جوان با اسلحه و نحوه آموزش مبارزه به آنها نمایش داده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']