ترکیه ورود تعدادی از آوارگان «تل ابیض» به این کشور را پذیرفت

سیاسی

ترکیه شروع به پذیرش آوارگانی کرد که با تشدید درگیری ها میان کردها و تروریست های مسلح در شهر مرزی «تل ابیض» از آن شهر گریخته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ترکیه امروز یکشنبه شروع به پذیرش آوارگان سوری کرده است که در میان تشدید درگیری ها میان کردها با تروریست های مسلح داعش در شهر مرزی «تل ابیض» از آن شهر گریخته اند.

تعداد زیادی از آوارگان سوری امروز درحالیکه کوله پشتی های حاوی لوازم خود را به دوش گرفته بودند ازطریق دروازه مرزی وارد ترکیه شدند. با این حال هنوز هزاران آواره دیگر نیز منتظر اجازه برای ورود به ترکیه هستند.

این در حالی است که روز گذشته نیروهای امنیتی ترکیه هزاران نفر از آوارگان سوری را که از درگیری های نیروهای و داعش گریخته بودند در گذرگاه مرزی با گلوله پلاستیکی متفرق کردند. آواره های سوری پشت موانع گذرگاه مرزی «آکچه قلعه» خواهان ورود به ترکیه بودند که نیروهای امنیتی ترکیه مانع شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']