رسانه صهیونیستی:

هکرهای ایرانی به اطلاعات ژنرال های اسرائیل دست یافته اند

سیاسی

یک رسانه صهیونیستی مدعی شد بسیاری از ژنرال ها و کارکنان موسسات مشاور امنیتی این رژیم هدف هکرهای سایبری ایران قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل در گزارشی مدعی شد هکرهای ایرانی توانسته اند با اقدامات سایبری اطلاعات بسیاری از ژنرال های رژیم صهیونیستی و کارکنان شرکت های امنیتی این رژیم را به دست آورده است.

شرکت امنیت سایبری «کلیر اسکای» این رژیم اعلام داشته است هکرهای ایرانی اطلاعات زیادی را از رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی به دست آورده اند.

در این گزارش آمده است تعداد اهداف هکرهای ایرانی 40 تا بوده است که از میان ژنرال های رژیم صهیونیستی ، کارکنان شرکت های امنیتی این رژیم و محققان دانشگاهی آن بوده است.

همچنین در این گزارش ادعا شده است عربستان از دیگر اهداف هکرهای ایرانی بوده است.