فیلم/ ضرب و شتم وحشیانه جوان فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست

سیاسی

بین‌الملل: نظامیان رژیم صهیونیستی یک جوان فلسطینی را در شهر «رام‌الله» واقع در کرانه باختری مورد ضرب و شتم شدید قرار داده و وی را بازداشت کردند.

فیلم/ ضرب و شتم وحشیانه جوان فلسطینی توسط نظامیان صهیونیستبین‌الملل: نظامیان رژیم صهیونیستی یک جوان فلسطینی را در شهر «رام‌الله» واقع در کرانه باختری مورد ضرب و شتم شدید قرار داده و وی را بازداشت کردند.