برگزاری کارگاه گفتگو با مسلمانان توسط دولت فرانسه

سیاسی

دولت فرانسه با هدف پایه ریزی رابطه حکومت این کشور با جامعه مسلمانان نشست ویژه ای برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نخستین کارگاه ویژه گفتگو با جامعه مسلمانان فرانسه امروز توسط دولت فرانسه برگزار می شود.

این کارگاه با هدف پایه‌ریزی دوباره رابطه حکومت فرانسه با جامعه‌ مسلمانان این کشور که نمایندگان کافی برای دفاع از حقوق خود در این کشور کشور ندارد برگزار می شود.

در این نشست نیم روزه که در وزارت کشور فرانسه برگزار می شود ۱۲۰ تا ۱۵۰ مسئول فدراسیون‌ها، وعاظ مساجد، امامان جماعت، روحانیون،اسلام‌شناسان، مددکاران مذهبی و شخصیت‌های جامعه مدنی همین طور نمایندگان دستگاه‌های دولتی شرکت دارند.

در این نشست امنیت امکان مذهبی و وجهه اسلام در رسانه‌ها و افکار عمومی مورد بحث قرار خواهد گرفت.