۷ ایرانی‌تبار جوان در جوانترین پارلمان تاریخ سوئد

تسنیم نوشت:

در بین ۳۴۹ نماینده این دوره، نام هفت نفر ایرانی تبار نیز دیده می‌شود که آنان نیز در گروه سنی حدودا ۳۰ سال جای دارند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رادیو سوئد، پس از اعلام نتایج انتخابات سراسری سوئد، مشخص شد که پارلمان جدید، جوانترین پارلمان تاریخ سوئد است.

متوسط سن نمایندگان پارلمان این دوره ، 45 سال است. در مقایسه ای بین المللی، پارلمان سوئد نمایندگان جوانی دارد که بسیاری از آنها کمتر از سی سال سن دارند و این در حالی است که متوسط سن نمایندگان پارلمانی در جهان 50 سال است.

در بین 349 نماینده این دوره، نام هفت نفر ایرانی تبار نیز دیده می‌شود که آنان نیز در گروه سنی حدودا 30 سال جای دارند.

5252

کد N856531