همسر محمد رضا رحیمی فوت کرد

سیاسی

همسر معاون اول رئیس جمهور سابق فوت کرد.

نادری وکیل محمدرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر خبر فوت همسر معاون اول دولت دهم را تائید کرد. رحیمی به دلیل بیماری همسرش چندین بار از زندان اوین مرخصی گرفته بود تا به اورات درمانی همسرش بپردازد.

رحیمی معاون اول دولت دهم با رای شعبه 11 دیوان عالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع بخشی از اتهامات این متهم است.