سخنگوی کمیسیون اصل 44 قانون اساسی:

یارانه تولید موقتی است

سیاسی

سخنگوی کمیسیون اصل 44 و قانون اساسی و حمایت از تولید ملی گفت: یارانه تولید امری موقتی است، در این حوزه باید اتفاقات دیگری بیافتد از جمله ارائه تسهیلات، نوسازی و استفاده از فناوری‌های بهبود سوخت و تسهیلاتی از این دست در این بخش باید اتفاق بیافتد.

سخنگوی کمیسیون اصل 44 و قانون اساسی و حمایت از تولید ملی گفت: یارانه تولید امری موقتی است، در این حوزه باید اتفاقات دیگری بیافتد از جمله ارائه تسهیلات، نوسازی و استفاده از فناوری‌های بهبود سوخت و تسهیلاتی از این دست در این بخش باید اتفاق بیافتد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، اسماعیل جلیلی در نشست گزارش کمیسیون اصل 44 در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: در حوزه تولید بهبود سوخت و نحوه استفاده از انرژی، اصلاح فناوری‌های تولید و مصرف سوخت و به کارگیری تجهیزات صنعتی و فناوری‌های جدید در کنار کاهش عوارض و مالیات‌ها ، تخصیص بدهی‌های ارزی و ریالی بنگاه‌های اقتصادی، کمک به صادرات،کاهش ترخیص کالا از گمرک و همراهی بانکها و بیمه‌ها باید انجام شود.

ادامه دارد...

کد N856248