تعداد نمایندگان استان‌ها با استانی شدن انتخابات تغییر نمی‌کند

سیاسی

نمایندگان با تصویب ماده‌ای از طرح استانی شدن انتخابات مجلس مقرر کردند تعداد نمایندگان هر حوزه استانی معادل تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه موجود استان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی طرح استانی- شهرستانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ای از این طرح مقرر کردند در انتخابات مجلس شورای اسلامی محدوده جغرافیایی هر استان به عنوان حوزه استانی انتخابات محسوب شود.

همچنین براساس تبصره این ماده مقرر شد تعداد نمایندگان هر حوزه استانی معادل تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه موجود استان است که مستند قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن تعیین شده است.

به گزارش مهر کلیات این طرح اردیبهشت سال جاری به تصویب رسید و برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شد.