انصارالله علت نرفتن به ژنو را اعلام کرد

واحدمرکزی خبر نوشت:

شبکه تلویزیونی المنار در خبری فوری به نقل از یکی از سران جنبش مقاومت انصار الله یمن اعلام کرد: از آنجا که سازمان ملل ماهیت گروه های یمنی شرکت کننده در کنفرانس ژنو را مشخص نکرده است، تنها برخی از گروه های یمنی همراه با هواپیمای سازمان ملل راهی ژنو شده اند و هیئت انصارالله نیز به دلیل مشخص نشدن ماهیت هیئت های اعزامی از همراه شدن با هواپیمای اعزامی خودداری کرده است.

4949

کد N855768