روزنامه صهیونیستی افشا کرد

ملاقات مقامات رژیم صهیونیستی با تروریستهای مسلح سوری

سیاسی

یک روزنامه صهیونیستی از دیدار مقامات بلندپایه این رژیم و تروریستهای مسلح در سوریه طی سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ در یکی از کشورهای غربی پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی تایمز آو اسراییل از دیدارهای مقامات بلندپایه این رژیم و تروریست های مسلح در سوریه بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ در یکی از کشورهای غربی پرده برداشت.

به گزارش این رسانه صهیونیستی، این دیدارها در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ نمونه ای از دیدارهایی بودند که در زمره ملاقاتها میان بلندپایه ترین مقامات رژیم صهیونیستی و تروریستهای مسلح در سوریه از زمان آغاز بحران سوریه در سال ۲۰۱۱ است.

این روزنامه صهیونیستی ضمن خودداری از ذکر نام مقامات اسراییلی گفت: محور این دیدارها و گفتگوها دشمنان مشترک دو طرف یعنی ایران و حزب الله بوده است.