روحانی/3/:

تحریم‌های ظالمانه حتی شامل ساخت سد بود/مخفی‌کردن ظلم ظالمان کار شایسته‌ای نیست

به گزارش خبرنگار ایسنا، رئیس جمهور در ادامه افزود: دو سال پیش هیچ یک از قدرتهای غربی اذعان نمی‌کرد که ایران می‌تواند در تحقیق و توسعه و در زمینه سانتریفیوژهای پیشرفته مسیر خود را ادامه دهد، حتی با اعمال تزریق uf6 در سانتریفیوژهای پیشرفته. اما همه امروز به این مساله اقرار و اعتراف دارند. امروز هیچ کس تردید ندارد که اجرای توافق با رفع تحریم‌های اقتصادی و مالی همراه خواهد بود. دو سال پیش کسی اذعان نمی کرد با یک توافق نهایی همه قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنیت لغو می‌شود.

وی تاکید کرد‌: آنچه به دست آوردیم تا امروز یک پیروزی بزرگ برای ملت بزرگ ایران است و این پیروزی از آن ملت است.

روحانی همچنین بااشاره به این که باید ابعاد و عمق تحریم‌ها را از مدیریت تحریم‌ها تفکیک کرد، گفت: تحریم‌ها غیرقانونی، غیر انسانی و غیر اخلاقی است. این تحریم‌ها تحریم‌های کور و نه هدفمند است. اگر تحریم‌ها علیه صنعت هسته‌ای بود شاید تعبیرات غیر انسانی و غیر اخلاقی من کمی اغراق بود. اما این تحریم ها حتی خرید گندم و مواد غذایی را در بر می‌گرفت.

رئیس جمهور همچنین اظهار کرد: این تحریم‌ها برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری در ایران حتی سرمایه‌گذاری برای ساخت سد بود؛ این تحریم‌ها برای جلوگیری از ساخت سدی بود که آب خوردن مردم یک شهر را تامین می‌کرد. این تحریم‌ها برای دارو بود. مخفی کردن ظلم ظالمان کار شایسته‌ای نیست اگر ظلم ظالم را بیان کردیم کار بدی کرده‌ایم؟

وی خاطرنشان کرد: ابعاد تحریم بسیار وسیع بود آب و نان مردم را فرا گرفت اما دولت به خوبی تحریم‌ها را مدیریت کرد و اگر تحریم‌ها ادامه یابد دولت باز هم آن را مدیریت می‌کند. دلیلش هم آن است که پرداخت مردم در بیمارستان‌ها از 27 درصد به 4 و نیم درصد رسیده، بیش از 9 میلیون نفر بیمه درمانی شده‌اند، ده میلیون نفر از حاشیه نشین‌های شهرهای بزرگ تحت پوشش خدمات درمانی قرار گرفته و 11 میلیون نفر هم تحت پوشش حمایت کالایی قرار گرفتند.این دولت بزرگترین سرمایه گذاری را برای منابع آبی کشور انجام داد. تا پایان عمر 4 ساله دولت 10 میلیارد دلار برای تامین آب اختصاص داده می‌شود.

رئیس جمهور همچنین گفت: دولت به خوبی تحریم‌ها را مدیریت می‌کند اما این بدان معنا نیست که ابعاد تحریم‌ها را ندانیم و ظلم ظالم را بیان نکنیم. باید کار خلاف قانون قدرت‌های بزرگ را توضیح دهیم. ملت ما از فشارها نمی‌ترسد و مسیر خود را ادامه می‌دهد.

ادامه دارد

کد N855546