در واکنش به بیانیه وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس؛

افخم: جزایر سه گانه بخش جدایی ناپذیر ایران است

سیاسی

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه پایانی ۱۳۵امین نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض ، جزایر ابوموسی ، تنب بزرگ و تنب کوچک را بخش جدائی ناپذیر سرزمین ایران خواند .

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به بیانیه پایانی ۱۳۵ امین نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض، جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را بخش جدائی ناپذیر سرزمین ایران خواند و تأکید کرد تکرار ادعاهای بی اساس، تأثیری بر حقایق تاریخی نداشته و مردود است.

مرضیه افخم تصریح کرد : جمهوری اسلامی ایران روابط مودت آمیز با همسایگان مبتنی بر عدم مداخله در امور داخلی و احترام متقابل را در اولویت سیاست های خود قرار داده و برای گسترش و تعمیق مناسبات دوستانه، هیچگونه محدودیتی قائل نیست و از تعامل سازنده و همکاریهای گسترده و همه جانبه استقبال می نماید.