فیلم/ نبرد محور مقاومت با تکفیریها در دامنه‌های «الجراجیر»

سیاسی

بین‌الملل: در جریان عملیات مشترک ارتش سوریه و نیروهای مقاومت مردمی لبنان علیه تکفیریها در دامنه‌های «الجراجیر» واقع در منطقه القلمون ده‌ها تروریست به هلاکت رسیدند.

فیلم/ نبرد محور مقاومت با تکفیریها در دامنه‌های «الجراجیر»بین‌الملل: در جریان عملیات مشترک ارتش سوریه و نیروهای مقاومت مردمی لبنان علیه تکفیریها در دامنه‌های «الجراجیر» واقع در منطقه القلمون ده‌ها تروریست به هلاکت رسیدند.