فیلم/ اوضاع جنگ زده یمن

سیاسی

بین الملل: مردم یمن تحت حملات عربستان سعودی به کشورشان شرایط دشواری را طی می کنند که این امر هشدارها نسبت به وقوع فاجعه انسانی در یمن را افزایش داده است.

فیلم/ اوضاع جنگ زده یمنبین الملل: مردم یمن تحت حملات عربستان سعودی به کشورشان شرایط دشواری را طی می کنند که این امر هشدارها نسبت به وقوع فاجعه انسانی در یمن را افزایش داده است.