غلامرضا تاجگردون:

دلیل تاخیر رسیدگی گزارش تفریغ بودجه سالانه، مجلس است

بودجه 94

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، چاره کاهش زمان رسیدگی مجلس به گزراش تفریغ بوجه سالانه را اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس دانست.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، چاره کاهش زمان رسیدگی مجلس به گزراش تفریغ بوجه سالانه را اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس دانست.

غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزار ی دانشجویان ایران(ایسنا) در عین حال ادامه داد: فرآیند تهیه گزارش تفریغ بودجه در دیوان محاسبات، مطلوب است.

وی افزود: گزارش به موقع تنظیم و متناسب با زمان‌بندی توسط دیوان محاسبات به مجلس ارائه می‌شود، اما فرآیند رسیدگی در مجلس طولانی می‌شود. با تحویل گزارش تفریغ بودجه روند رسیدگی آن در کمیسیون برنامه و کمیته‌های مربوطه طولانی است، طی چند سال گذشته هم مشخص شده که نتیجه خاصی از این بررسی‌ها به دست نیامده است پس از گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تفریغ بودجه در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار می‌گیردکه خود چرخه طولانی دیگری را رقم می‌زند.

وی اصلاح حذف بررسی گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات در مجلس را خواستار شد وافزود: با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس باید فرآیند رسیدگی گزراش تفریغ بودجه در صحن علنی مجلس حذف شود. به بیان دیگر اگر دیوان محاسبات امین مجلس است، پس از بررسی گزارش در کمیسیون برنامه و بودجه، این گزارش به مراجع مربوطه ارسال شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: البته نسخه‌ای جهت گزارش صحن توسط کمیسیون برنامه و بودجه جهت اطلاع نمایندگان ارائه شود، در غیر این صورت چون گزارش تفریغ بودجه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد حتی ممکن است یک سال در نوبت رسیدگی قرار بگیرد.

وی همچنین با تاکید بر فرآیند زمان بر رسیدگی تفریغ بودجه سالانه در کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: تاخیر رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه هم وجود دارد. برای حذف این تاخیرها آیین نامه باید اصلاح شود تا کمیسیون بودجه و مجلس ظرف یک ماه نظرنهایی خود را ارائه دهند.

وی در عین حال حذف تاخیر رسیدگی گزراش تفریغ بودجه سالانه را نیازمند اصلاح قانون دیوان محاسبات ندانست.

انتهای پیام

کد N854838