فیلم/ وضعیت زندگی آوارگان سوری در عراق

سیاسی

بین الملل: شماری از شهروندان سوریه که پس از آغاز بحران این کشور در سال 2011 به کشورهای مجاور از جمله عراق پناه برده اند در شرایط بسیار دشواری زندگی می کنند.

فیلم/ وضعیت زندگی آوارگان سوری در عراقبین الملل: شماری از شهروندان سوریه که پس از آغاز بحران این کشور در سال 2011 به کشورهای مجاور از جمله عراق پناه برده اند در شرایط بسیار دشواری زندگی می کنند.