ریابکوف:

بازگشت خودکار تحریمهای ایران غیرممکن است

سیاسی

روسیه می گوید که طرفین مذاکرات هسته ای ایران موافقت کرده اند که در صورت نقض هرگونه تعهدی از سوی تهران، بازگشت خودکار تحریم ها وجود نخواهد باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امو خارجه روسیه متذکر شد که ایران و کشورهای ۱+۵ پذیرفته اند که بازگشت خودکار نظام تحریم ها در صورت نقض تعهدات هسته ای از سوی ایران غیرممکن خواهد بود.

وی گفت: هدف اصلی تضمین اختیارات شوای امنیت سازمان ملل متحد و اطمینان از عدم بازگشت خودکار تحریم هاست که این موضوع حل و فصل شده و بر سر آن به توافق رسیده ایم.

ریابکوف ادامه داد: آنچه که اکنون اهمیت دارد این است که در زمان باقی مانده هیچ فرسایش، بازنگری و یا اتفاق غیر منتظره ای نظیر ارایه ایده ها و اظهارات جدید که می تواند مانع از اجرای این توافق شود، رخ ندهد.

به عقیده ریابکوف، در اصل در این مقطع هیچ چیز علیرغم اینکه ایده آل نیست بد هم نیست.