میرمحمدی در گفتگو با مهر:

هیئت رئیسه مجلس تفحص از بانک پاسارگاد را متوقف کرد

سیاسی

عضو کمیسون اقتصادی مجلس از توقف تحقیق و تفحص از بانک پاسارگاد توسط هیئت رئیسه مجلس خبر داد.

محمد حسین میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تحقیق و تفحص از بانک پاسارگاد توسط تعدادی از نمایندگان در اواخر سال گذشته کلید خورد.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و گزارش آن برای تایید به صحن علنی مجلس ارسال گردید اما هیئت رئیسه مجلس به دلیل شبهه ای قانونی با بررسی این گزارش در صحن علنی مخالفت نمود.

عضو کمیسون اقتصادی مجلس اظهار داشت: هیئت رئیسه مجلس معتقد است مجلس نمی تواند از ارگانهای غیر دولتی تحقیق و تفحص کند به همین دلیل اجازه بررسی تقاضای این تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس را نداد.

وی تصریح کرد: ابزار نظارتی مجلس تحقیق و تفحص است اما هیئت رئیسه مجلس اجازه نداد تقاضا این تحقیق و تفحص در صحن علنی بررسی شود.

میرمحمدی با اشاره به مخالفت تعدادی از نمایندگان از تفسیر هیئت رئیسه مجلس از آئین نامه داخلی گفت: مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون می تواند در همه نهادهای دولتی و  غیر دولتی نظارت کند.