انصارالله:

کشورهای متجاوز مخالف گفتگوهای یمن هستند

سیاسی

یک منبع مسئول در جنبش انصار الله یمن تاکید کرد که آماده سازی مقدمات برگزاری گفتگوهای ژنو نشان می دهد که تجاوز، محاصره و تداوم آن هیچ ارتباطی با مسائل سیاسی ملت یمن ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبأ نت، این مسئول جنبش انصارالله گفت: موافقت تمام گروه های سیاسی با برگزاری گفتگوها تاکیدی بر این نکته است که هیچ مانعی در برابر این گفتگوها وجود ندارد و مسائل یمن همچنان داخلی بوده و تنها مانع این گفتگوها کشورهای متجاوز هستند.

وی با بیان اینکه راه حل سیاسی میان گروه های یمنی در دسترس است، تصریح کرد: «جمال بن عمر» فرستاده سابق سازمان ملل به یمن نیز بر این موضوع تاکید داشت. بر این اساس در حال حاضر مانع اصلی فشارهای خارجی است، هدف هایی که از جانب طرف های خارجی مطرح می شود دروغی بیش نیست و کسانی که با ادعای بازگشت مشروعیت به دنبال توهم پیروزی هستند، هیچگونه مشروعیتی ندارند.

این منبع مسئول در جنبش انصارالله آمریکا و کشورهای متجاوز را مسئول کشتار ملت یمن دانست و گفت: این کشورها در برابر گفتگوهای یمن تحت نظارت سازمان ملل و جمال بن عمر فرستاده سابق این سازمان مانع تراشی کردند، این کشورها حتی مانع از برگزاری این گفتگوها در 15 ماه جاری شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']