معاون نخست وزیر ترکیه:

تعیین پیش شرط برای تشکیل کابینه ائتلافی درست نیست

سیاسی

«بولنت آرینچ» معاون نخست وزیر ترکیه گفت این که برخی احزاب سیاسی کشور برای تشکیل کابینه ائتلافی پیش شرط و یا خطوط قرمز تعیین می کنند، روش درستی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، معاون نخست وزیر ترکیه در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون تشکیل کابینه ائتلافی گفت: هر سیاستمداری که به خود ممطئن باشد برای تشکیل کابینه ائتلافی پیش شرط و خطوط قرمز تعیین نمی کند، این روش درستی برای تشکیل دولت جدید نیست.

وی با بیان اینکه برخی رسانه ها در مقطع کنونی اخباری را از مواضع احزاب سیاسی نقل می کنند که با واقعیت ها همخوانی ندارد، بر ضرورت اطمینان از اظهارات روسای احزاب و تصمیم گیران تاکید کرد.

آرینچ با اشاره به این که در صورت عدم تشکیل کابینه ائتلافی بر اساس قانون اساسی انتخابات زود هنگام برگزار خواهد شد، گفت: در حال حاضر اولویت با تشکیل یک دولت قوی در اسرع وقت است، دولتی که به پیگیری امور اقتصادی و سیاسی کشور اهتمام بورزد. به گفته آرینچ باید تلاش های زیادی برای تشکیل این دولت صورت گیرد.

گفتنی است در انتخابات پارلمانی هفته گذشته ترکیه حزب حاکم عدالت و توسعه نتوانست اکثریت آرا را برای تشکیل کابینه به دست بیاورد. این در حالی است که اگر این حزب نتواند در موعد مقرر کابینه ائتلافی تشکیل دهد طبق قانون اساسی ترکیه انتخابات زود هنگام پارلمانی برگزار می شود.

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']