پایان نشست ایران و 1+5 ؛ آغاز رایزنی های دوجانبه

ایرنا نوشت:

نشست معاونان وزیران خارجه ایران و 1+5 برای بررسی روند تکمیل متن توافق جامع پس از 1.5 ساعت پایان یافت و رایزنی های دو و چند جانبه عراقچی و روانچی با همتایانشان شروع شد.

نشست عمومی معاونان وزیر امور خارجه با همتایان خود در 1+5 ساعت 12 و 30 به وقت تهران - 10 به وقت محلی- در وین به ریاست سید عباس عراقچی و هلگااشمید آغاز شد.

نخستین رایزنی عراقچی و مجید تخت روانچی با معاونان وزیران خارجه سه کشور اروپایی عضو 1+5، انگلیس، آلمان و فرانسه خواهد بود.

پس از آن معاونان وزیر امور خارجه با همتایان روس و چینی خود وارد مذاکره خواهند شد.

عراقچی و روانچی از روز چهارشنبه هفتمین دور مذاکره برای نگارش متن توافق جامع را آغازکردند . همزمان با مذاکره معاونان، تیم های کارشناسی هم به ریاست حمید بعیدی نژاد و استفان کلمنت کار بر روی ضمائم را ادامه دادند.

نشست کارشناسی امروز هم همزمان با رایزنی های دو و چند جانبه معاونان، برگزار خواهدشد.

انتظار می رود این دور از مذاکرات امروز جمعه به پایان برسد.

5252

کد N854413