اسپوتنیک:

مذاکرات وین با حضو مدیران سیاسی ایران و ۱+۵ ادامه می یابد

سیاسی

یک سایت روسی از اضافه شدن مدیران سیاسی ایران و کشورهای ۱+۵ به مذاکرات در حال انجام وین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک به نقل از منابع خود خبر داده که قرار است امروز جمعه مدیران سیاسی ایران و کشورهای ۱+۵ به مذاکرات در حالی انجام در وین اضافه شوند. 

این مذاکرات از روز چهارنشبه آغاز شده اند. 

در همین رابطه ریانووستی از آغاز گفتگوهای مدیران سیاسی ایران و ۱+۵ در وین خبر داده است.