«استراوس کان» پس از ۴ سال از اتهامات تبرئه شد

سیاسی

رئیس سابق صندوق بین المللی پول پس از گذشت چهار سال از وارد شدن اتهام فساد بر وی، امروز جمعه توسط دادگاهی در فرانسه از این مورد تبرئه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دومنیک استراوس کان» رئیس سابق صندوق بین المللی پول، که در سال ۲۰۱۱ به دلیل شکایت یکی از خدمتکاران هتلی در آمریکا شغل خود و همچنین شانس شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به عنوان یکی از رقیبان جدی «نیکلا سارکوزی» را از دست داده بود، امروز جمعه از اتهامات وارده تبرئه شد. 

در همین رابطه فرانس ۲۴ در خبری می نویسد: دومینک استرواس کان از اتهاماتی که در مورد ارتباط با یک حلقه فساد اخلاقی در «هتبل لیل» فرانسه به وی وارد شده بود تبرئه گردید. 

چهار سال قبل زمانیکه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به روزهای اوج خود نزدیک می شد و همه از استراوس کان به عنوان رقیب جدی سارکوزی یاد می کردند به یکباره شکایت یک زدن خدمتکار در هتلی در نیویورک موجب شد تا وی تمام اعتبارات خود را ز دست بدهد و پس از آن چند اتهام دیگر در زمنیه اخلاقی متوجه استراوس خان شد. 

در آن زمان البته استراس کان بر دروغ بودن اتهامات وارده تاکید داشت. در همان زمان به دلیل آنکه خدمتکار هتل نیویورک اسناد کافی برای اثبات ادعای خود علیه استراوس خان را نداشت دادگاهی در این رابطه تشکیل نشد و اکنون بعد از چهار سال وی از یکی دیگر از اتهامات خود تبرئه شده است.