الشرق الاوسط مدعی شد: حضور مشاوران ایرانی در قالب هیئت حوثی‌ها در کنفرانس ژنو

انتخاب نوشت:

الشرق الاوسط مدعی شد: حضور مشاوران ایرانی در قالب هیئت حوثی ها در کنفرانس ژنو، جهان را غافلگیر خواهد کرد.

این روزنامه نوشت: با آغاز شمارش معکوس برای تشکیل نشست ژنو برای بررسی بحران یمن، خبر غافلگیر کننده ای منتشر شده است و آن همراهی مشاوران سیاسی و حقوقی ایرانی با مقامات حوثی در نشست ژنو است.

الشرق الوسط افزود، مشاوران ایرانی توصیه هایی را در این نشست به حوثیها ارائه خواهند کرد که نخستین توصیه آنان، ایجاد مانع بر سر راه رسیدن به نتیجه و به درازا کشاندن نشست و سپس به تاخیر انداختن نشست ژنو به نشست ژنو دو خواهد بود.

حوثیها پس از مشورت با ایرانیها و روسها، به این نتیجه رسیده اند که باید گفتگوهای سیاسی را تمدید کرد تا در نتیجه نشست دیگری یعنی ژنو دو برگزار شود.

52261

 

کد N854270