فیلم/ هدف قرار گرفتن اتاق‌های عملیات جبهه‌النصره در القلمون لبنان

سیاسی

بین‌الملل: ارتش سوریه و نیروهای مقاومت مردمی در لبنان در جریان مبارزه با تروریست‌های داعش در منطقه مرزی «القلمون»، اتاق‌های عملیات گروه تروریستی «جبهه‌النصره» در این منطقه را هدف قرار دادند.

فیلم/ هدف قرار گرفتن اتاق‌های عملیات جبهه‌النصره در القلمون لبنانبین‌الملل: ارتش سوریه و نیروهای مقاومت مردمی در لبنان در جریان مبارزه با تروریست‌های داعش در منطقه مرزی «القلمون»، اتاق‌های عملیات گروه تروریستی «جبهه‌النصره» در این منطقه را هدف قرار دادند.