فیلم/ پیشروی ارتش و نیروهای امنیتی یمن در مرزهای عربستان

سیاسی

بین‌الملل: ارتش و نیروهای مردمی یمن در ادامه پیشروی‌های خود در مرزهای عربستان سعودی، پایگاه نظامی «العمود» وابسته به سعودیها را هدف قرار دادند.

فیلم/ پیشروی ارتش و نیروهای امنیتی یمن در مرزهای عربستانبین‌الملل: ارتش و نیروهای مردمی یمن در ادامه پیشروی‌های خود در مرزهای عربستان سعودی، پایگاه نظامی «العمود» وابسته به سعودیها را هدف قرار دادند.