روزنامه سعودی کاریکاتوری را علیه ایران منتشر کرد

واحدمرکزی خبر نوشت:

روزنامه سعودی الوطن کاریکاتوری علیه ایران چاپ کرد.
به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه الوطن چاپ ریاض در کاریکاتوری مدعی شد ایران به طایفه گرایی در منطقه دامن می زند.
این روزنامه عربستانی، فردی را به عنوان نماد ایران در حال آب دادن به درخت طایفه گرایی در منطقه ترسیم کرد.
شبکه سعودی الحدث هم این کاریکاتور را پخش کرد.

4949

کد N854189