فیلم/ پیشروی نیروهای مقاومت در منطقه مرزی «القلمون»

سیاسی

بین‌الملل: نیروهای مقاومت لبنان و ارتش سوریه در ادامه پیشروی در منطقه مرزی «القلمون» بر ارتفاعات استراتژیک «البلوکسات» سیطره یافتند.

فیلم/ پیشروی نیروهای مقاومت در منطقه مرزی «القلمون»بین‌الملل: نیروهای مقاومت لبنان و ارتش سوریه در ادامه پیشروی در منطقه مرزی «القلمون» بر ارتفاعات استراتژیک «البلوکسات» سیطره یافتند.