عضو کمیسیون امنیت ملی به مهر خبر داد:

احتمال ارائه طرح دوفوریتی با هدف حفظ دستاوردهای هسته ای

سیاسی

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به احتمال به تاخیر انداختن بررسی طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای، گفت: در صورت ایجاد چالش برای این طرح، یک طرحی دوفوریتی از سوی نمایندگان ارائه می شود.

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نمایندگان نگران مذاکرات هسته ای هستند، گفت برداشت ما این است که مذاکرات روند مطلوبی ندارد و مذاکره کنندگان برمباحثی توافق می کنند که با منافع ملی و خطوط قرمز نظام منافات دارد.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در راستای این نگرانی نمایندگان یک فوریت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای را به تصویب رساندند و این طرح جهت تلفیق با دو طرح دیگر هسته ای مجلس به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد و در جلسه روز سه شنبه هفته گذشته در کمیسیون امنیت ملی نهایی شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه این طرح هم اکنون به هیئت رئیسه ارائه شده است گفت: با توجه به دیدگاههایی که در هیئت رئیسه وجود دارد برداشت ما این است که ممکن است بررسی این طرح در صحن علنی با چالش ها و دست اندازهایی روبرو شده و به تاخیر بیفتد.

عضو فراکسیون رهروان مجلس اظهار داشت: نمایندگان برای اینکه بتوانند اهداف خود را برای رفع نگرانی های ملت دنبال کنند باید از همه اهرم های قانونی استفاده کنند. به همین جهت جمعی از نمایندگان طرح دو فوریتی را با هدف حفظ دستاوردهای هسته ای تهیه کردند.

وی اظهار داشت: در صورتی که تصویب طرح یک فوریتی الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای با چالش هایی روبرو شده و به تاخیر بیفتد این طرح دو فوریتی به صحن ارائه خواهد شد که می تواند همان نقش را ایفا کند.

نقوی حسینی گفت: یکشنبه هفته آینده درخواست تغییر دستور مجلس برای بررسی این طرح با اولویت به هیئت رئیسه ارائه خواهد شد و در صورتی که هیئت رئیسه قصد به تاخیر انداختن بررسی این طرح را داشته باشد بلافاصله طرح دوفوریتی نمایندگان ارائه می شود.