الکسی پوشکوف:

غرب تحمل حضور روسیه در سازمان های بین المللی را ندارد

سیاسی

رئیس کمیسیون روابط بین الملل دومای روسیه گفت غربی ها تحمل حضور روسیه در ساز و کارها و چارچوب سازمان های بین المللی را ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، الکسی پوشکوف گفت: چشم انداز تداوم چارچوب گروه هشت کشور صنعتی جهان نامشخص است. وی افزود: ما شاهد آن هستیم که دیگر چارچوب گروه هشت وجود خارجی ندارد و چشم انداز تداوم آن نیز به نظر من کاملا نامشخص است.

این در حالی است که سال گذشته گروه هشت، به دلیل اختلاف با روسیه بر سر الحاق منطقه کریمه به این کشور، مسکو را از این گروه اخراج کرد.

رئیس کمیسیون روابط خارجی دوما تصریح کرد: خیلی بی فایده است که بخشی از گروهی باشیم که دیگر جایی برای گفتگو در آن نیست و تبدیل به گروهی برای فشار بر روسیه شده است.

پوشکوف تصریح کرد: گروه هشت با اخراج روسیه به گروه هفت تغییر یافته و عملا ترکیب آن به «کلوپ دوستان آمریکا» تبدیل شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']