عضو حزب جمهوریخواه خلق در گفتگو با مهر:

خواهان بازنگری درسیاست خارجی منطقه‌ای اردوغان هستیم/احتمال ائتلاف

سیاسی

عضو حزب جمهوری خواه خلق ترکیه و نماینده این حزب در پارلمان ترکیه معتقد است به توافق رسیدن حزب متبوعش با احزاب «حرکت ملی» و «دموکراتیک خلق ها» نسبت به حزب عدالت و توسعه سهل الوصول تر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات پارلمانی ترکیه در حالی به پایان رسید که حزب حاکم عدالت و توسعه در اندیشه تغییر نظام سیاسی این کشور نه تنها آرای لازم برای این امر را به دست نیاورد بلکه اکثریت مطلق برای تشکیل دولت مستقل و غیر ائتلافی را نیز کسب نکرد.

نتایج آراء شمارش شده نشان داد که حزب حاکم عدالت و توسعه توانست ۴۰.۸ درصد، حزب جمهوریخواه خلق ۲۵ درصد، حزب حرکت ملی ۱۶.۳ درصد و حزب دموکراتیک خلق ها ۱۳.۱ درصدآرای شمارش شده را به خود اختصاص دهند. در همین حال ۴.۶ درصد آرا نیز به احزاب و نامزدهای دیگر تعلق یافت.

یکی از احزابی که بحث ائتلاف با آن از سوی حزب عدالت و توسعه مطرح شد حزب جمهوری خواه خلق ترکیه است. خبرهایی مبنی بر رایزنی حزب عدالت و توسعه با این حزب برای تشکیل دولت ائتلافی منتشر شده است. با اینکه دبیر کل این حزب اعلام کرده بود با حزب عدالت و توسعه ائتلاف نخواهد کرد ولی روندها نشان از آن دارد این حزب وارد رایزنی برای تشکیل دولت ائتلافی شده است. آنچه در ادامه می آید گفتگو با «عثمان فاروق لوغ اوغلو» نماینده حزب مخالف جمهوری خلق در پارلمان ترکیه و منتقد سیاست های حزب حاکم و دولت این کشور است.

گفته می شود که حزب جمهوری خلق در حال مذاکره با حزب حاکم عدالت و توسعه برای تشکیل دولت ائتلافی است. آیا شما این مسئله را تایید می کنید؟

اگر بگوییم که حزب جمهوری خلق در حال مذاکره با حزب عدالت و توسعه برای ایجاد دولت ائتلافی است این سخن حرفی ناپخته خواهد بود. ائتلاف این دو حزب یکی از فرمول ها است اما نه محتمل ترین فرمول. رئیس حزب آقای قلیچداراوغلو احتمال این ائتلاف را رد نکرده است اما به نظر می رسد که به توافق رسیدن با دو حزب کوچکتر دیگر یعنی حزب حرکت ملی و حزب دموکراتیک خلق ها  نسبت به حزب عدالت و توسعه سهل الوصول تر است. طرفداران و حامیان حزب جمهوری خواه خلق اگر این حزب به ائتلافی به رهبری حزب عدالت و توسعه بپیوندد ناراحت و ناراضی خواهند شد.

درباره چه موضوعاتی در حال حاضر برای ایجاد دولت ائتلافی مذاکره می کنید؟

به اعتقاد من برای تمامی احزاب سیاسی زود است که درباره شریک احتمالی خود در دولت ائتلافی آینده درباره موضوعاتی مذاکره کنند.

اگر حزب شما وارد دولت ائتلافی شود سیاست هایش در قبال سوریه و عراق چه خواهد بود؟ آیا اساساً با سیاست خارجی منطقه ای فعلی آقای اردوغان همراهی خواهد کرد؟

سیاست ما کاملا برعکس خواهد بود. در صورت پیوستن به دولت، حزب جمهوری خواه خلق درخواست بازنگری کامل سیاست خارجی جاری حزب عدالت و توسعه را خواهد داشت به ویژه درباره رویکرهایش در موضوعات منطقه ای. در راس لیست درخواست های ما تغییر سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه، عراق، مصر، لیبی و یمن خواهد بود. حزب جمهوری خلق خواستار راهکارهای مسالمت آمیز برای درگیری های منطقه است و همچنین عدم مداخله در امور همسایگان است و از دیگر قدرت های منطقه هم همین درخواست را داریم. از ایران و مصر برای امنیت، ثبات و آسایش خاورمیانه درخواست همکاری خواهیم کرد.

حزب جمهوری خواه خلق خواستار چه وزاتخانه هایی در دولت ائتلافی است؟

برای پاسخ به این سوال باید منتظر بمانیم و بینیم در هفته های آینده چه تماس ها و ارتباط هایی برای ایجاد دولت ائتلافی صورت خواهند گرفت.

گفتگو: پیمان یزدانی

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']