امیرعبداللهیان در گفتگو با مهر:

مذاكرات با ۱+۵ صرفا متمركز بر موضوع هسته ای صلح آميز ایران است

سیاسی

معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه کشورمان، تاکید کرد: مذاكرات ايران با شش كشور صرفا متمركز بر موضوع هسته ای صلح آميز ايران است و ما هيچ مذاكره ای با آمريكا در موضوعات منطقه نداريم.

حسین اميرعبداللهيان د گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید براینکه تهران از گفتگو و توسعه همكاری های همه جانبه با كشورهاي همسايه و بويژه حوزه خليج فارس استقبال می كند، گفت:  مسائل منطقه با مشاركت همه كشورهای منطقه قابل حل و فصل می باشد.

 معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه کشورمان، اقدام نظامی عليه يمن را تشديد كننده اقدامات افراط گرايی و عامل رشد تروريسم دانست و گفت: این اقدامات تقويت کننده درگيری های فرقه ای است و كمك كننده نخواهد بود.

وی با اشاره به نقش عربستان در کمک به ایجاد ثبات در منطقه ادامه داد: كشورهای منطقه ، از جمله عربستان سعودی ، می توانند نقشی محوری در كمك به صلح و ثبات و امنيت در منطقه ايفا نمايند؛ لذا در خصوص امنيت پايدار، ثبات و توسعه پايدار منطقه با همسايگان و دوستان خود در منطقه گفتگو و همكاری داريم و عربستان نيز در اين مجموعه مورد توجه می باشد.

اميرعبداللهيان، همچنین با اشاره به مذاکرات هسته ای خاطرنشان کرد: مذاكرات ايران با شش كشور صرفا متمركز بر موضوع هسته ای صلح آميز ايران است و ما هيچ مذاكره ای با آمريكا در موضوعات منطقه نداريم.