با موافقت اکثریت اعضای مجمع فوق‌العاده خانه احزاب:

برگزاری مجمع عادی خانه احزاب به بعد از ماه رمضان موکول شد

سیاسی

اکثریت اعضای حاضر در جلسه مجمع فوق‌العاده خانه احزاب، با برگزاری مجمع عادی این تشکل صنفی بعد از ماه رمضان موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی فوق‌العاده خانه احزاب عصر امروز به کار خود پایان داد و مجمع عادی تشکل صنفی به دلیل به حد نصاب نرسیدن، برگزار نشد و همچنین اعضای مجمع با ابقای ترکیب هیات رئیسه فعلی تا برگزاری مجمع عادی خانه احزاب موافقت کردند.

بنا بر این گزارش، اکثریت اعضای جلسه با پیشنهاد هیات رئیسه مبنی بر برگزاری مجمع عادی برای انتخابات شورای مرکزی خانه احزاب و انتخابات هیات رئیسه بعد از ماه مبارک رمضان موافقت کردند.

همچنین وزارت کشور هم با برگزاری مجمع عادی مخالفت داشت؛ چراکه اصلاحات امروز مجمع فوق‌العاده در اساسنامه خانه احزاب باید ابتدا به تصویب کمیسیون ماده 10 برسد و سپس مجمع عادی برگزار شود.