در مجمع عمومی خانه احزاب؛

احزاب به انتخابات فراکسیونی شورای مرکزی رای دادند

سیاسی

۱۳۱ حزب شرکت کننده در دومین مجمع عمومی خانه احزاب به انتخاب ۷ نفره اعضای شورای مرکزی توسط فراکسیونهای اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل برای انتخاب اعضای ۲۱ نفره شورای مرکزی رای دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین مجمع عمومی فوق العاده خانه احزاب که امروز در وزارت کشور برگزارش شد ماده ۱۵ و ۲۲ خانه احزاب اصلاح شد.

 بر اساس اصلاحات جدید اساسنامه،اعضای شورای مرکزی از ۱۵ نفر به ۲۱ نفر افزایش یافت و مقرر شد که مولفه اصلاح طلب و یا اصولگرا بودن اعضا و اشخاص بر اساس خوداظهاری افراد محقق شود.

در ادامه این نشست این بحث مطرح شد که اعضای ۲۱ نفره شورای مرکزی به چه شکلی انتخاب شوند که دو الگوی انتخاب توسط مجمع عمومی و انتخاب توسط فراکسیون های اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل پیشنهاد شد.

برای دو الگوی پیشنهاد شده ۱۳۱ حزب رای دادند که بر اساس این رای گیری ۶۶ حزب به فراکسیونی بودن انتخابات شورای مرکزی و ۶۵ حزب به انتخاب اعضای شورای مرکزی از سوی مجمع عمومی رای دادند و در نهایت مقرر شد که هر یک از احزاب اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل ۷ عضو در شورای مرکزی داشته باشند که توسط فراکسیون مربوطه انتخاب می شوند.