ماده 15 اساسنامه خانه احزاب اصلاح شد

بر اساس رای گیری نمایندگان حاضر در مجمع عمومی فوق العاده خانه احزاب ماده 15 اساسنامه خانه احزاب اصلاح شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بر اساس رای گیری نمایندگان احزاب حاضر در مجمع عمومی فوق العاده خانه احزاب که امروز در وزارت کشور برگزاری شد ماده 15 اساسنامه اصلاح شد.

بر اساس این گزارش مدت زمان عضویت اعضای شورای مرکزی از دو سال به سه سال و تعداد اعضای این شورا از 15 نفر به 21 نفر ارتقا یافت.

با رای گیری اعضای حاضر مشخص شد که نمایندگان خانه احزاب از طریق خوداظهاری مشخص می‌کنند که جزو کدامیک از جریانات سیاسی هستند.

انتهای پیام

کد N853460