شورای امنیت تصویب کرد:

تمدید یک‌ ساله مأموریت کمیته نظارت بر تحریم‌های ایران

سیاسی

شورای امنیت سازمان ملل مأموریت کمیته ۸ نفره نظارت بر تحریم‌های ایران را به مدت یک سال دیگرتمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شورای امنیت مأموریت کمیته ۸ نفره نظارت بر تحریم‌های ایران را به مدت یک سال دیگرتمدید کرد. طبق تصمیم شورای  امنیت سازمان ملل متحد، مأموریت این کمیته ۸ نفره که کارشان نظارت بر تحریم‌های ایران است، به مدت یک سال دیگر تمدید نمود.

بررسی اقدامات جامعه هدف تحریم‌ها از وظایف این کمیته محسوب می شود. همچنین نظارت بر اجرای تحریم‌ها بر عهده این کمیته است که باید به طور مستمر در باره پایبندی ایران به مصوبه‌های شورای امنیت گزارش خود را به این شورا ارائه نماید.

خبرگزاری رویترز در تحلیل این اقدام شورای امنیت می نویسد: تمدید مأموریت این کمیته آن هم در زمانی که مذاکرات هسته ای گروه ۱+۵ با ایران برای رسیدن به توافق جامع هسته ای تا موعد ۳۰ جولای در حال انجام است، ممکن است نشانه‌ای در تمایل غرب برای ادامه مذاکرات هسته ای و تمدید آن پس از تاریخ فوق قلمداد شود.

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']