از سوی شورای نگهبان؛

طرح نحوه پيگيری تحقق سياست‌های كلی اقتصاد مقاومتی تائید شد

سیاسی

شورای نگهبان طرح نحوه پيگيری تحقق سياست‌های كلی اقتصاد مقاومتی را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح نحوه پيگيری تحقق سياست‌های كلی اقتصاد مقاومتی كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد.