سردار دهقان در همایش امنیت پایدار:

هر عاملی که بدنبال تخریب و تحریف ولایت باشد تهدید است

سیاسی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: هر عاملی که بحث ولایت را تهدید، تخریب و یا تحریف کند و بدنبال بدیل و بدل سازی نیز برود تهدید است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دومین همایش سراسری امنیت پایدار با عنوان مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران که عصر امروز در سالن بصیرت دانشگاه جامع امام حسین(ع) برگزار شد گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران که در سایه یک نظام الهی قرار دارد نخستین اصولی که به عنوان مرجع امنیت مطرح می شود اسلام، ولایت و امامت، مردم و نظام سیاسی در جامعه است و اسلام در سایه این اصول حاکمیت و ولایت را پیاده سازی می کند.

وی با بیان اینکه ولایت و امامت صرفا یک موضوع الهی یا سازمانی نیست افزود: ولایت و امامت یک سبقه، چسب و یک عنصر جوهرساز بوده که هویت بخش است.

سردار دهقان خاطرنشان کرد: نخستین بحث که در شکل گیری مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود این موضوع  است که به سمتی باید برویم و بتوانیم درست مرجع امنیتی را تشخیص دهیم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه در صورتی که ما این موضوع را مبنا قرار دهیم و مرجع امنیت ما آن شد هر چیزی که تهدید کننده آن باشد و یا در معرض تهدید قرار گیرد به طور طبیعی به عنوان دشمن، رقیب یا عامل تهدید کننده مطرح می شود گفت:  در این صورت ما باید در مقابل آن تهدید اقدام مناسب انجام دهیم.

وی تصریح کرد: هر آن چیزی که انسجام، وحدت و یکپارچگی این جامعه را به هم بزند تهدید است و هر چیزی که این یکپارچگی را مخدوش کند تهدید به حساب می آید.

سردار دهقان ادامه داد: هر عاملی که بحث ولایت را تهدید، تخریب  و یا تحریف کند و بدنبال بدیل و بدل سازی نیز برود تهدید است.

وی گفت: هر چیزی که امنیت عمومی جامعه اسلامی را که در کنار هم  یک زیست الهی دارند چه امنیت فردی و چه امنیت جمعی را تهدید کند خود به خود تهدید خواهد بود.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه انسان در زیست خود در طول زمان همواره خودش را در معرض تهدید دیده است،  اظهار داشت: به عبارتی انسان همزمان با زیستن در جامعه و روی کره خاکی همواره مواجه با مجموعه تهدیدات بوده است و همواره تلاش کرده تا نظریه هایی را توسعه دهد و بتواند در ارتباط با دیگران امنیت خودش را که پایدار خواهد شد تامین کرده  و خود را در وضعیت بهتری قرار دهد.