فیلم/لحظه شکار ادوات جبهه النصره در کوه الجراجیر در القلمون

سیاسی

پیشروی های ارتش سوریه و مقاومت لبنان در القلمون ادامه دارد و رزمندگان مقاومت ادوات نظامی تروریست های جبهه النصره را هدف قرار می دهند.

فیلم/لحظه شکار ادوات جبهه النصره در کوه الجراجیر در القلمونپیشروی های ارتش سوریه و مقاومت لبنان در القلمون ادامه دارد و رزمندگان مقاومت ادوات نظامی تروریست های جبهه النصره را هدف قرار می دهند.