یک مقام طالبان و ۵۰ عضو دیگر این گروه دستگیر شد

سیاسی

نیروهای امنیتی ولایت سرپل افغاستان یکی از مقامات مهم طالبان را به همراه ۵۰ نفر از افرادش در این ولایت دستگیر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، مقامات امنیتی ولایت سرپل از دستگیری یکی از مقامات مطرح طالبان و ۵۰ عضو این گروه خبر دادند.

«قاضی عبدالحی» مشهور به «قاضی عیید» فرماندار خودخوانده ولایت سرپل افغانستان از سوی طالبان بود که به همراه ۵۰ تن از افرادش در این منطقه دستگیر شد.

«نورحبیب گلبهاری» فرمانده امنیتی ولایت سرپل با تایید این خبر گفت: این افراد به زودی به مراجع قضایی تحویل داده می شوند.

در روزهای اخیر نیروهای طالبان چندین روستا در این ولایت را تصرف کرده اند و ارتش افغانستان برای باز پس گیری این مناطق به محل اعزام شده اند. هم اکنون درگیری ها میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان جریان دارد.