پزشکان بدون مرز:

عراق شاهد بدترین بحران انسانی طی دهه های اخیر است

سیاسی

سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد، عراق شاهد بدترین بحران انسانی خود طی دهه های اخیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سازمان پزشکان بدون مرز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: هزاران نفر از شهروندان عراقی به ویژه مناطق مرکزی با وجود نیاز مبرم به کمک های انسانی دسترسی به این کمک ها ندارند.

این سازمان افزود: با وجود نیاز شدید مناطق مرکزی عراق به کمک های انسانی فوری این کمک ها بیشتر در مناطق امن مثل مناطق کردنشین متمرکز است.

سازمان پزشکان بدون مرز با بیان این که این سازمان از معدود سازمان هایی است که در مناطق شمالی و مرکزی عراق فعالیت می کند، نسبت به شرایط انسانی در این مناطق به خاطر احتمال وقوع خشونت در مناطق با تراکم جمعیت بالا، به شدت ابراز نگرانی کرد.

این سازمان از تمام طرف های تاثیرگذار در عراق خواست تلاش خود را برای تامین نیازهای انسانی مناطق جنگ زده که اکثر ساکنان آن آواره شده اند، به کار گیرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']