پس از رفع تهدید احتمالی؛

خبرنگاران به سالن کنفرانس کاخ سفید بازگشتند

سیاسی

رسانه های آمریکا اعلام کردند پس از بازرسی سالن کنفرانس کاخ سفید توسط نیروهای امنیتی، کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی دفتر ریاست جمهوری آمریکا با حضور خبرنگاران ادامه یافته است.

به گزارش راشیا تودی، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید پس از ادامه این نشست خبری که به دلیل تهدید بمب گذاری متوقف شده بود، در مواجهه با سوالات مکرر خبرنگاران نتوانست توضیح دهد که چرا در جریان تهدید بمب گذاری در کاخ سفید، خبرنگاران از اتاق خبر کاخ سفید تخلیه شدند ولی خانواده رئیس جمهور و کارکنان کاخ سفید در ضلع دیگر کاخ سفید باقی ماندند.

وی همچنین نتوانست برای خبرنگاران پاسخ هایی قانع کننده ارائه دهد که چرا دوربین خبرنگاران در راهروهای کاخ سفید به اجبار خاموش شد ولی دوربین های داخل اتاق خبرنگاران همچنان به ضبط و پخش تصاویر ادامه دادند.

منابع ناشناس دولتی می گویند فردی که روز سه شنبه به صورت تلفنی از وجود تهدیدی در ساختمان دیرکسن سنا خبر داده بود، همان فرد اعلام کرده بود که در اتاق خبرنگاران کاخ سفید بمب وجود دارد.

پلیس واشنگتن درباره تهدید بمب گذاری در یکی از ساختمان های مجلس سنا اعلام کرد که تنها شی مشکوک یافت شده در این ساختمان، ظرف غذایی بود که بعد از مصرف، جا گذاشته شده بود.

ساعاتی پیش اتاق خبرنگاران کاخ سفید در حال برگزاری جلسه سخنگوی کاخ سفید در آن، تخلیه شد. در تصاویری که شبکه های خبری به طور زنده از این مراسم پخش می کردند، نیروهای امنیتی به همراه سگ های بمب یاب وارد اتاق خالی از خبرنگاران شده و مشغول بازرسی شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']