گزارش تکان دهنده یونیسف از وضعیت کودکان در فرانسه

سیاسی

دفتر یونیسف در فرانسه آمار تکان دهنده ای از وضعیت کودکان در این کشور ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، دفتر یونیسف در فرانسه در گزارشی اعلام کرد: بیش از سه میلیون کودک یعنی از هر پنج نفر یک نفر زیر خط فقر زندگی می کنند.

بر اساس این گزارش 30 هزار نفر بی خانمان و 9 هزار نفر در مناطق نامناسب زندگی می کنند و حدود 140 هزار نفر در سال از آموزش می گریزند.در فاصله سالهای 2008-2012 تعداد کودکان فقیر افزایش یافته است و بیشتر آنها از نابرابری رنج می برند و این به شکل فاجعه باری بر آینده آنها تاثیر گذار است.

یونیسف در این گزارش تاکید کرد: این گزارش ناقوس خطر را به صدا در می آورد و مقامات باید اقدامات فوری و موثر برای بهبود اوضاع کودکان انجام دهند.

میشال بارزاک رئیس دفتر یونیسف در فرانسه بیان کرد: با وجود تلاشهای گسترده، فرانسه در این زمینه ناکام بوده است و کودکان وجوانان در معرض فقر و به حاشیه رانده شدن و تبعیض قرار دارند و آنها بهای سنگینی می پردازند.