پاک آیین:

همکاری تهران باکودرزمینه تقویم شرعی/رسانه‌های اسرائیل غلومی‌کنند

سیاسی

سفیر کشورمان در آذربایجان ر ارتباط باتبلیغات اخیررسانه ای صهیونیستی مبنی برتقویت مناسبات تل آویو – باکو گفت:ارزیابی ماغیراین است و شواهدی نشان می دهد که رسانه های صهیونیستی در این زمینه اغراق می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاک آیین، سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان در گفتگوی خبری در پاسخ به سوالی درمورد تصمیم رییس کمیته دولتی امور دینی جمهوری آذربایجان مبنی بر استفاده این کشور از یک تقویم مستقل برای اعلام ساعات شرعی گفت: این اقدام موجب رفع اختلاف میان مسلمانان جمهوری آذربایجان و پیروی از یک تقویم واحد شده و مثبت ارزیابی می شود.

وی با اشاره بر اینکه ایران نیزبا مسئولین دینی آذربایجان برای موفقیت در این اقدام همکاری می کند گفت: به ابتکار الله شکور پاشازاده شیخ الاسلام جمهوری آذربایجان،سال گذشته یک هیات ایرانی متشکل از اساتید ژئو فیزیک دانشگاه تهران برای ایجاد یک تقویم مشترک شرعی و رفع تفاوت تقویم در حلول ماه‌هائی مثل ماه رمضان به جمهوری آذربایجان سفر کرد و پس از بازدید از رصدخانه بزرگ شهر شاماخی همکاری های دو کشور در این زمینه آغاز شد.

پاک آیین افزود: شیخ الاسلام پاشازاده معتقد است که همکاری کارشناسان مورد اعتماد دو کشور برای رویت هلال ماه و تنظیم یک تقویم شرعی، می تواند از زمینه های اختلاف در جوامع اسلامی بکاهد.

سفیر کشورمان رجوع به متخصصین ایرانی در امور رویت هلال ماه و همکاری ایران و جمهوری آذربایجان را امری مفید دانست و گفت: عدم ثبوت عید فطر و تاخیر در حصول یقین به پایان ماه رمضان، صحت عبادت مسلمانان را مخدوش می‌کند و لذا با همکاری گروهی از دانشمندان نجوم ایران، درباره ثبوت هلال ماه، می‌توانیم کمیته دینی آذربایجان را در تنظیم یک تقویم شرعی واحد یاری نمائیم.

وی گفت: هیچ کشور مسلمانی در دنیا وجود ندارد که تقویم شرعی مستقلی نداشته باشد و از تقویم کشورهای دیگر استفاده کند و اساتید نجوم دانشگاه تهران با بهره مندی از تجهیزات پیشرفته علمی و دانش نوین بشری برای ثبوت هلال ماه همکاری نزدیکی با کارشناسان جمهوری آذربایجان دارند.

سفیر کشورمان در پاسخ به سئوال دیگری در ارتباط با تبلیغات اخیر رسانه ای صهیونیستی مبنی بر تقویت مناسبات تل آویو – باکو گفت: ارزیابی ما غیر از این است و شواهدی نشان می دهد که رسانه های صهیونیستی در این زمینه اغراق می کنند.

پاک آیین با اشاره به اینکه روابط رژیم صهیونیستی با باکو تابعی از روابط غرب بخصوص آمریکا با باکو است گفت: دخالت‌های اخیر غرب در امور داخلی آذربایجان که منجر به سردی اخیر مناسبات جمهوری آذربایجان با غرب شده ،بر روابط باکو-تل آویو نیز تاثیر گذارده است.

وی تشویش و نگرانی عوامل رژیم صهیونیستی از نزدیکی تهران و باکو را علت نگارش مقاله هائی در اسرائیل برای القای گرمی روابط تل آویو – باکو دانست و گفت:رسانه های اسرائیلی در این زمینه غلو می کنند.

پاک آیین در پاسخ به سئوالی در مورد انتشار کتاب «مکالمات دیپلماتیک» در باکو و اینکه کسانی در جمهوری آذربایجان تلاش می کنند نادر شاه افشار را به عنوان پادشاهی غیر ایرانی معرفی کنند، گفت: من هنوز این کتاب را نخوانده ام اما بلا تردید تمام مورخین شناخته شده جهان، نادر شاه را یک پادشاه ایرانی و بنیانگذار سلسله افشاری در ایران می دانند و نگارش چنین کتاب هائی نمی تواند، وقایع مستند تاریخی را خدشه دار کند.

پاک آیین در پایان مناسبات تهران و باکو را رو به توسعه، توصیف کرد و گفت: با توجه به اراده روسای دو کشور در سال جاری شاهد گسترش روابط فیمابین بخصوص در حوزه های تجارت، انرژی، حمل و نقل و گردشگری خواهیم بود.