مناظره داغ میان دلواپسان آمریکایی و موافقان توافق هسته‌ای با ایران

در یک مناظره داغ که با حضور برخی از شخصیت های برجسته آمریکایی برگزار شد، موافقان و مخالفان توافق هسته‌ای در آمریکا رو در روی یکدیگر نظراتشان را بیان کردند.

مناظره داغ میان دلواپسان آمریکایی و موافقان توافق هسته‌ای با ایراندر یک مناظره داغ که با حضور برخی از شخصیت های برجسته آمریکایی برگزار شد، موافقان و مخالفان توافق هسته‌ای در آمریکا رو در روی یکدیگر نظراتشان را بیان کردند.

 

 

 

 

 

 

منبع: پایش

5252

کد N851184