برای از سرگیری مذاکرات هسته ای ؛

معاونان وزیر امور خارجه فردا به وین می روند

سیاسی

سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه در پی توقف چند روزه مذاکرات به وین بازمی گردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه کشورمان که در ادامه ششمین دور مذاکرات هسته ای به منظور نگارش متن توافق نهایی روز شنبه16 خرداد ماه وین را ترک کرده بودند برای ادامه مذاکرات برای نگارش متن به وین بازمی گردند.

حمید بعیدی نژاد ، رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای به همراه سایر اعضای تیم که تا پایان روز شنبه مذاکرات را در سطح کارشناسی در وین ادامه دادند همچنان در اتریش هستند و دور هفتم مذاکرات با حضور معاونان وزیر امور خارجه آغاز خواهد شد.

این دور از مذاکرات در سطح معاونان و با حضور هلگا اشمید ، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار می شود و هنوز در مورد حضور سایر نمایندگان اعضای 1+5 خبری در دست نیست.

سید عباس عراقچی،عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران روز شنبه هنگام ترک وین  با بیان اینکه مذاکرات سخت و پیچیده ای است و کار خیلی کُند پیش می رود، گفت: بنای ما در مذاکرات بر بی اعتمادی است و این یک واقعیت است.