بازداشت یکی از مقامات دولتی افغانستان به دستور اشرف غنی

سیاسی

مقامات محلی ولایت لوگر افغانستان گفتند شهردار این ولایت به دلیل فساد اداری به دستور اشرف غنی بازداشت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، شهردار ولایت لوگر افغانستان به دستور اشرف غنی بازداشت شد.

عبدالحکیم اسحاق زی، فرماندۀ پلیس ولایت لوگر گفت: احمد خان الفت، شهردار لوگر به دلیل فساد اداری و سوء استفاده از موقعیت کاری و فروش غیر قانونی زمین بازداشت شده است.

مبارزه با فساد اداری یکی از شعارهای اصلی اشرف غنی در دوران انتخابات بود؛ پیش از این نیز وی دستور برکناری و ممنوع الخروج شدن شش نفر از مقامات وزارت شهرسازی را صادر کرده بود.